Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10174/10351

Title: Assessment van Kinderen en jongeren: noodzaak om de blik te verruimen
Authors: Lebeer, Jo
Vand De Eire, Hugo
Van Trimpant, Inge
Schraepen, Beno
Partanen, Petri
Candeias, Adelinda
Grácio, Maria Luísa
Bohacs, K
Sonnesyn, G
Maior, E
Orban, R
Szamoskozi, I
Dawson, L
Keywords: Assessment
Issue Date: 2013
Citation: • Lebeer, J., Van de Heire, H., Denys, A., Van Trimpant, I.Schraepen, B, Partanen, P., Candeias, A., Grácio, M.L., Bohacs, K, Sonnesyn, G., Maior, E., Orban, R. Szamoskozi, I. & Dawson, L. (2013) . Assessment van Kinderen en jongeren: noodzaak om de blik te verruimen. Caleidoscoop, pp. 14 – 25
Abstract: Het onderwijs wordt geconfrnteerd met het dilemma om deprstaties en rendement van leerlingen te verhogen en anderzids ook iets te doen voor een groelend aantal uitvallers of onderpresteerders. Het Daffodil.project is een Europees Comenius- project is een Europees Comenius_multilateral samenwerkingsproject met partners uit 7 landen (Belgie, Hongarije, Zweden,Portugal, Noorwegen, Roemenie en de Britse Maagdeneilanden)met als doel een model te ontwikkelen dat bruikbaar is om het functioneren van kinderen met een probleem beter in kaart te bregen
URI: http://hdl.handle.net/10174/10351
Type: article
Appears in Collections:PSI - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CaleidoscoopArtikel-1-2013_daffodil_Lebeer.pdf489.61 kBAdobe PDFView/Open
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace Dspace
DSpace Software, version 1.6.2 Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
UEvora B-On Curriculum DeGois